Dette har mange oppdaget, noe de mange fast plasserte campingvognene viser med all tydelighet. Caravanturismen utgjør da også en betydelig del av turistbesøket i bygda både sommer og vinter.